15mm寬紙膠帶,裝飾手帳等用途的定番款!也是黏貼照片或卡片最剛好的尺寸!  

 
2023 春夏 KITTA 與多位日本設計師聯名
帶領大家一起體驗日本美學!
 
*點擊圖片即可到達賣場!

 

 

 

 

 

下方是官方使用範例照片: